Ga naar inhoud

Alpino-corpora in AgensGraph

Een <node> in alpino_ds is een (:node) of een (:word) in AgensGraph

(:nw) is een alias voor (:node) of (:word)

Dit in alpino_ds:

<node id="11" ... >
 <node id="12" rel="hd" ... />
</node>

... is dit in AgensGraph:

(:node{id: '11', ... })-[:rel{rel: 'hd'}]->(:node{id: '12', ... })

... of, als de binnenste node een woord is:

(:node{id: '11', ... })-[:rel{rel: 'hd'}]->(:word{id: '12', ... })

Dit:

match (n:node{cat: 'np'}) return n;

... is sneller dan dit:

match (n{cat: 'np'}) return n;

... omdat agens in het tweede geval ook gaat zoeken in de type items zonder cat, en omdat daarvoor geen index voor cat is moeten alle items bekeken worden.

Items (:node) en (:word) en dus (:nw) hebben dezelfde indexen, ook al zijn die voor (:node) of (:word) leeg.

Patronen

-- Alpino-relaties
(:sentence)-[:rel{rel: 'top'}]->(:node{cat: 'top'})
(:node)-[:rel]->(:node)
(:node)-[:rel]->(:word)
(:node)-[:rel]->(:nw)      -- link naar :node of :word

-- relaties tussen woordparen
(:sentence)-[:pair]->(:word)  -- enkelzijdige relatie, zoals hd/-
(:word)-[:pair]->(:word)
(:word)-[:pair]->(:node{cat: 'mwu'})
(:node{cat: 'mwu'})-[:pair]->(:word)
(:node{cat: 'mwu'})-[:pair]->(:node{cat: 'mwu'})
(:nw)-[:pair]->(:nw)      -- link van :node of :word naar :node of :word

-- basic universal dependencies
(:sentence)-[:ud{rel: 'root', main: 'root'}]->(:word)
(:word)-[:ud]->(:word)

-- enhanced universal dependencies
(:sentence)-[:eud{rel: 'root', main: 'root'}]->(:word)
(:word)-[:eud]->(:word)

-- alle universal dependencies: dep is een alias voor ud of eud
(:sentence)-[:dep{rel: 'root', main: 'root'}]->(:word)
(:word)-[:dep]->(:word)

-- opeenvolgende tokens
(:word)-[:next]->(:word)
(:word{end: 1})-[:next*0..]->(:word{last: true})  -- de hele zin

-- metadata
(:meta)

-- documentatie over het corpus
(:doc)

-- tellingen van attributen en metadata
(:feature)

-- voor intern gebruik
(:data)

Attributen van items

(:sentence)

attribuut type opmerkingen
sentid string
text string
tokens string getokeniseerde tekst
len int aantal tokens
cats int parser-succes
skips int parser-succes
build string versie van Alpino
date string datum en tijd van parsen door Alpino
conllu_status string OK, error
conllu_error string als conllu_status != OK

(:node)

attribuut type opmerkingen
sentid string
id int
begin int
end int
... string alle overige attributen uit de Alpino-node behalve rel en index
_clause bool zie hier
_clause_lvl int zie hier
_deste bool zie hier
_n_words int zie hier
_np bool zie hier
_vorfeld bool zie hier

voor cat == mwu ook:

attribuut type opmerkingen
pt string mwu
word string
lemma string

(:word)

attribuut type opmerkingen
sentid string
last bool true --- alleen voor laatste token in de zin
id int
begin int
end int
getal_n string in plaats van getal-n
... string alle overige attributen uit de Alpino-node behalve rel en index
upos string het veld UPOS van CoNLL-U
nospaceafter bool true als CoNLL-U het extra attribuut SpaceAfter=No heeft
... string alle features uit het veld FEATS van CoNLL-U, met hoofdletters
_n_words int zie hier
_np bool zie hier
_vorfeld bool zie hier

Bij het zoeken naar CoNLL-U-features dubbele aanhalingstekens gebruiken, vanwege de hoofdletters:

match (w:word{"Gender": 'Com'}) return w;

(:meta)

attribuut type opmerkingen
sentid string
type string text, int, float, date, datetime
name string
value string/number number voor int en float

(:doc)

attribuut type opmerkingen
alud_version string versie van de automatische afleiding van Universal Dependencies

(:feature)

attribuut type opmerkingen
v string meta, node, word, rel
name string
count int

(:data)

attribuut type opmerkingen
class string node, rel
name string naam in AlpinoGraph: x_..., met [^a-zA-Z0-9]+_
type string text, int, float, bool, date, datetime
oriname string oorspronkelijke naam in Alpino

Voor intern gebruik, voor het reconstrueren van alpino_ds met door gebruiker toegevoegde attributen.

Attributen van relaties

[:rel]

attribuut type opmerkingen
rel string
primary bool zie hier
id int zie hier

[:pair]

attribuut type opmerkingen
rel string

[:ud]

attribuut type opmerkingen
rel string main, main:aux
main string
aux string

[:eud]

attribuut type opmerkingen
rel string main, main:aux
main string
aux string
from string indien niet gelijk aan waarde van end
to string indien niet gelijk aan waarde van end

[:next]

geen attributen