Ga naar inhoud

Ga naar AlpinoGraph

Inleiding

AlpinoGraph is een tool om syntactisch geannoteerde corpora te doorzoeken. De tool maakt gebruik van AgensGraph. AgensGraph combineert databasetechnologie (PostgreSQL) en Cypher, de standaard zoektaal voor grafen. De zoek-queries die je in AlpinoGraph kunt gebruiken zijn daarom een mix van SQL en Cypher. Daar voegt AlpinoGraph nog enkele extra uitbreidingen aan toe, zoals een eenvoudig maar handig systeem van macro's, en visualisatie van de resultaten.

Publicatie

Peter Kleiweg and Gertjan van Noord. 2020.
AlpinoGraph: A Graph-based search engine for flexible and efficient treebank search.
In Proceedings of the 19th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, pages 151–161, Düsseldorf, Germany, 27–28 October. Association for Computational Linguistics.

Overzicht van documentatie

In Zoeken met AlpinoGraph vind je een uitgebreide inleiding in de zoektaal Cypher en hoe je die in AlpinoGraph kunt toepassen.

In Interface staan een paar bijzonderheden over het gebruik van AlpinoGraph beschreven.

In het Receptenboek vind je een verzameling voorbeelden van verschillende soorten zoekopdrachten.

In AlpinoGraph in AgensGraph is gedocumenteerd hoe het XML-formaat van Alpino is vertaald naar AgensGraph.

In Hulpattributen vind je informatie over de attributen die niet voorkomen in Alpino, maar door AlpinoGraph zijn toegevoegd om het zoeken krachtiger te maken.

In Cypher in AgensGraph lees je hoe Cypher zoals dat in AgensGraph is geïmplementeerd afwijkt van de standaard openCypher.

In Corpora vind je informatie over alle corpora die beschikbaar zijn in de officiële versie van AlpinoGraph.

In Links vind je nuttige externe informatie.